مشاورلاین، امنیت و اطمینان در مشاوره
فارسی
آموزش در سازمان
با توجه به پیشرفت علوم و دانش، آموزش جزیی جدایی ناپذیر از زندگی انسانهاست. برخی از این آموزش ها مرتبط با تخصص افراد است و برخی از آنها آموزشهایی هستند که می توانند به ارتقای توانمندی فردی و سازمانی آنان کمک کند. بخش سازمانی مشاورلاین آماده ارایه خدمات آموزشی به پرسنل سازمانها است. این آموزش ها عمدتاً مرتبط با ارتقای سلامت روانی، ارتباطی و سازمانی افراد بوده و در زمینه های گوناگونی چون بهبود کیفیت زندگی، سبک زندگی سالم، انگیزه مندی شغلی، مدیریت استرس، مدیریت موثر روابط بین فردی، غلبه بر تله های زندگی، غلبه بر احساس ناکامی و ... می باشند. سازمانها می توانند با اطمینان از آموزشهای حضوری و غیر حضوری مشاورلاین بهره مند شده و تجربه آموزشی خوبی را برای کارکنان خود رقم بزنند.
نیاز به مشاوره دارید؟
پشتیبانی آنلاین مشاورلاین
ارسال از طریق واتساپ