مشاورلاین، امنیت و اطمینان در مشاوره
فارسی
توانمند سازی فردی و سازمانی
کارکنان یک سازمان به عنوان رکن و بدنه اصلی آن، نیازمند ارتقا و توانمندسازی مستمر هستند. بسیاری از سازمانها طبق برنامه های مشخص به توانمندسازی نیروی انسانی مبادرت می ورزند. در اکثر این برنامه ها توجه ویژه ای به مهارتهای شغلی و توانمندی های سازمانی ـ مدیرتی افراد می شود. این توانمندی ها در کنار توانمندسازی روانی، شخصیتی و ارتباطی کارکنان می تواند تاثیر برنامه های دیگر را دوچندان کند، چرا که تمامی این آموزش ها و مهارتها در پرتو سلامت و ثبات روانی ـ شخصیتی تبلور پیدا می کند و افراد بدون این توانمندی ها همواره مشکلات درونی، ارتباطی و سازمانی را تجربه خواهند کرد. از این رو، توجه به توانمندسازی روانی و شخصیتی پرسنل سازمانی می تواند به نوعی ضامن سلامت سازمانی خواهد بود. مشاورلاین با بهره گیری از کادری متخصص می تواند به صورت مستمر، نسبت به انجام پروژه های توانمندسازی روانی ـ شخصیتی برای سازمانها اقدام کند. به منظور اجرای چنین پروژه هایی نیازهای سازمان بررسی شده و اقدامات توانمندسازی صورت خواهند گرفت.
نیاز به مشاوره دارید؟
پشتیبانی آنلاین مشاورلاین
ارسال از طریق واتساپ