مشاورلاین، امنیت و اطمینان در مشاوره
فارسی
تست های روانشناسی و سازمانی
بررسی، ارزیابی و طبقه بندی کارکنان به وسیله تست ها و پرسشنامه ها یکی از روش های مرسوم برای پی بردن به ویژگیهای افراد در سازمانهاست. این بررسی ها برای واحدهای منابع انسانی بسیار ضروری بوده و با اهداف مختلف صورت می گیرند. از جمله این هدف ها می توان به بررسی سلامت روانی، شخصیتی و ارتباطی، هوش هیجانی، آگاهی از تناسب مهارت با شغل، ارزیابی توانایی مدیرتی و ...، در بدو ورود سازمان و یا حین خدمت؛ اشاره کرد. این بررسی ها عمدتاً به منظور مشخص نمودن تناسب کارکنان با مهارت¬ها و توانایی¬های مورد نیاز، برای احراز پست های سازمانی صورت می گیرد. هرچه تناسب شغلی و توانایی های فرد بیشتر باشد، بر بهره وری سازمانی، رضایت شغلی و تحقق اهداف سازمان افزوده خواهد شد.
استارت آپ مشاورلاین با تکیه بر دانش تخصصی و برخورداری از ابزارهای معتبر آمادگی دارد تا سازمانها را در فرایند ارزیابی و طبقه بندی کارکنان یاری نماید. این ارزیابی ها با شکل دادن نیمرخ روانی، شخصیتی و سازمانی از هر فرد، می توانند به عنوان منبعی موثق مورد استفاده مسئولین سازمانها باشند.
نیاز به مشاوره دارید؟
پشتیبانی آنلاین مشاورلاین
ارسال از طریق واتساپ