مشاورلاین، امنیت و اطمینان در مشاوره
فارسی
معرفی خدمات سازمانی
سازمانهای پیشرو و سرآمد همواره نگاه ویژه ای به منابع انسانی و کارکنان خود دارند. در دنیای پر رقابت امروز اگر نیروی انسانی از توانمندی و انگیزه کافی برای ایفای مسئولیت های شغلی خود برخوردار نباشد، ماهیت و موجودیت سازمان ممکن است تهدید شود. از این رو، مشاورلاین به عنوان یک استارت آپ تخصصی در حوزه سلامت روان، خدمات ویژه ای را برای سازمانها ارایه می دهد. این خدمات شامل موارد ذیل است:

 مشاوره آنلاین روانشناسی
 تست های روانشناسی و سازمانی
 گزینش کارکنان
 توانمند سازی فردی و سازمانی
 مربی گری و کوچینگ
 آموزش در سازمان

سازمانها با توجه به نیاز خود می توانند از طریق بخش "درخواست خدمت سازمانی"، درخواست های خود را مطرح نمایند. پس از آن همکاران مشاورلاین در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به این درخواست ها ترتیب اثر داده و با سازمان ها تماس خواهند گرفت. کلیه سازمانها با انعقاد قرارداد با مشاورلاین می توانند از خدمات مستمر و تخفیف های مشاورلاین برای پرسنل خود برخوردار شوند.

نیاز به مشاوره دارید؟
پشتیبانی آنلاین مشاورلاین
ارسال از طریق واتساپ