مشاورلاین، امنیت و اطمینان در مشاوره
فارسی
consultant-profile-image
ارتباط با مشاور :
دکتر پرویز دباغی
متخصص روانشناسی بالینی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
ش. پ: 715

دکتر پرویز دباغی متخصص روان شناسی بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی است. ایشان مقاطع مختلف تحصیلی در رشته مشاوره و روانشناسی بالینی را در دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی و دانشگاه علوم پزشکی ایران سپری کرده اند. تجارب آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتر دباعی در حوزه های گوناگون است و به صورت حرفه ای از 25 سال قبل به ارایه خدمات تخصصی و رواندرمانی مشغول هستند. حوزه فعالیت تخصصی ایشان اختلالات ناشی از تروما و تصادفات، تجاوز جنسی، شکست عشقی، مشاوره وروان درمانی اعتیاد، مشاوره و درمان مشکلات زناشویی، اختلال شخصیت مرزی، اختلال افسردیگی، اختلال دوقطبی  و اختلال وسواس فکری ـ عملی است.

دکتر پرویز دباغی علاوه بر فعالیت های آموزشی و درمانی، سابقه مسئولیت هایی چون ریاست دانشکده پزشکی، مدیر گروه روانشناسی بالینی، رئیس مرکز مشاوره دانشجویی و عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی بالینی ایران را در کارنامه خویش دارد.  

نیاز به مشاوره دارید؟
پشتیبانی آنلاین مشاورلاین
ارسال از طریق واتساپ